Amalan Guru Penyayang

PELAKSANAAN GURU PENYAYANG
TUJUAN :-

1. Pelaksanaan Guru Penyayang adalah bertujuan agar guru mengambil dan membudayakan sikap kasih sayang di sekolah

OBJEKTIF  :-

1. Menjiwai amalan penyayang adalah budaya guru

2. Menginsafi bahawa kehadiran muridmerupakan rahmat kepada sekolah

3. Menyedari bahwa setiap murid adalah aset kepada sekolah

4. Menghargai sumbangan murid, ibu bapa, komuniti dan masyarakat kepada sekolah

AKTIVITI :-

1. Mengalu-alukan kehadiran murid

2. Pelaksanaan Program Mentor Mantee

3. Memberi penghargaan kepada murid
No comments: