GURU-GURU DI SMK CONVENT TELUK INTAN

PEMIMPIN RAKAN SEBAYA

FALSAFAH PRS
"Bantu diri untuk membantu rakan lain"


PRINSIP PRS
Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan, kelakuan, dan fizikal.


PERANAN SEBAGAI PRS
1.Menjadi rakan yang peka terhadap perasaan orang lain dan keadaan sekeliling
2.Salah satu sumber kepada rakan untuk mendapatkan bantuan.
3.Sebagai pelajar contoh kepada pelajar lain

ETIKA PRS
1.Amanah dan bertimbang rasa.
2.Menerima dan menghormati rakan dan orang lain.
3.Memahami batasan dan keupayaan diri.
4.Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek