Kemahiran Mencatat Nota

Kemahiran mencatat nota yang berkesan perlu asa kemahiran-kemahiran berikut: 1. Kemahiran MENDENGAR
 • Digunakan semasa proses pembelajaran
 • Boleh dilakukan serentak
 • Kefahaman dan pengetahuan boleh ditingkatkan.

 1. Kemahiran MEMBACA LAJU.
 • Digunakan semasa menyalin nota daripada buku.
 • Menjimatkan masa menceduk idea-idea utama.
 • Bahan-bahan dapat disusun dengan teratur.

 1. Kemahiran MENULIS
 • Tulisan perlu jelas kerana jika tidak hanya membuat kerja sia-sis sahaja.
 • Mampu menulis dengan cepat dan kemas.
 • Tahu menulis menggunakan huruf singkatan boleh melipatgandakan usaha kamu.
 1. Catatkan KATA KUNCI sahaja.
 • Memilih isi-isi penting sahaja.
 • Dapatkan rumusan yang boleh mengukuhkan kefahaman kamu.
 • Pastikan penggunaan kata kunci yang dipilih boleh difahami.

 1. NOTA RINGKAS dan padat
 • Nota yang dibuat mesti kamu fahami sendiri
 • Nota yang ringkas danpadat boleh menyegarkan ingatan kamu
 • Nota yang dibuat mestilah nota yang boleh meningkatkan tahap ingatan kamu.

 1. Gunakan PERKATAAN sendiri
 • Cara ini menambahkan lagi daya ingatan atau penghafalan kamu.
 • Hal ini kerana nota kamu adalah hak kamu.
 • Hanya kamu yang faham apa yang kamu tulis.

 1. Faham setiap KATA KUNCI
 • Jangan menggunakan kata kunci yang mengelirukan kamu.
 • Masa akan terbuang dan usaha kamu adalah sia-sia sahaja jika nota yang dibuat tidak difahami.


No comments: